top of page

Om Knattarna

 

Förskolan Knattarna är ett föräldrarkooperativ grundat 1990 Förskolan drivs av föräldrar och personal gemensamt, där föräldrarna är ansvariga för ekonomi och drift och personalen för pedagogik. 

Vårt ledord är att ”tänka med hjärtat”.

Personal

Knattarnas pedagoger har lång erfarenhet 

Föräldrakooperativ

Att välja ett föräldrakooperativ innebär bland annat att vilja engagera sig i sitt barns förskola och att se de fördelar som det innebär att att få vara med och hjälpa till och påverka den dagliga verksamheten. 

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss om ni har frågor och funderingar

bottom of page