top of page

Öppettider

 

Knattarna erbjuder omsorg inom Stockholm stads riktlinjer. Det innebär bland annat att vi erbjuder förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av vårdnadshavares situation i övrigt (8 kap. 5 § skollagen).

 

Som vårdnadshavare har du rätt till att ha barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. På Knattarna är våra vanligaste öppettider 08.00-16.30 helgfria vardagar. Vi behov justerar vi inom ramtiden 06.30-18.30. Förskolan går löpande ut med förfrågan angående vilka tider ditt barn har behov att var på förskolan. Knattarna har en skyldighet (8 kap. 4 § skollagen) att erbjuda alternativ förskola inom ramtiden när verksamheten är stängd.

bottom of page