top of page

Vad innebär föräldrarkooperativ?

Att välja ett föräldrarkooperativ innebär att vilja engagera sig i sitt barns förskola och att se de fördelar som det innebär att att få vara med och hjälpa till och påverka den dagliga verksamheten. Vårdnadshavare är mer synliga i ett föräldrarkooperativ än i en vanlig förskola. Barn och vårdnadshavare lär känna varandra vilket är en stor trygghet.

Ett föräldrarkooperativ innebär att det är vårdnadshavare som har det övergripande ansvaret för ekonomi, personal, lokaler etc. I det dagliga arbetet krävs det ibland insatser från vårdnadshavare i form av jourdagar och fredagsluncher. Det är inte speciellt tidskrävande utan handlar om några tillfällen per termin och då förväntas man ställa upp. Det gör du framför allt för både barnens men även din egen skull.

bottom of page