top of page

Förskolekö

Stockholms stad har ett gemensamt ansökningssystem för både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk verksamhet. Anmälan sker på Stockholms stads e-tjänst enligt ”Regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad”.

Du ansöker till dessa tjänster i e-tjänsten Min barnomsorg; Ansök här

Regler för intagning

Föräldrakooperativet Knattarna är beviljad avsteg från öppenhetskravet enligt 8 kap. 18§ skollagen vilket innebär att föräldrarna har jour vid ordinarie personals sjukfrånvaro samt ansvarar för visst underhåll i förskolan. En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats och medlemskap i föreningen är att vårdnadshavaren godkänner de krav föreningen ställer på vårdnadshavaren.

 

Principerna för beslutsprövning gällande antagning till förskolan är följande:

  • Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan

  • Barn med längst kötid till förskolan

 

Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre. Du får ange fem önskemål på ansökan. Vid placering tas så långt som möjligt hänsyn till dina önskemål.

Ködatum och ansökningsdatum

Det datum du gör ansökan blir ditt ködatum. Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag. Om du söker förskoleplats tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag. Söker du förskola efter att barnet fyllt sex månader blir ansökningsdatum ditt ködatum. Ködatumet ger dig din köplats till den förskola du valt.

 

Du kan ändra prioriteringen mellan dina val utan att det påverkar respektive ködatum. Om du senare ansöker till ytterligare en förskola får du ett nytt ködatum till den förskolan. Även vid ändring av förskolor ändras ködatum. Om en ledig plats uppstår i augusti, erbjuds platsen till de barn som har önskat placeringsmånad i augusti eller tidigare.

 

Vi erbjuder oftast plats på förskolan i augusti månad varje år. Platser blir lediga då de äldsta barnen lämnar förskolan för att börja skolan. Övrig tid under året är det ytterst sällan en plats blir ledig. Erbjudande av plats sker årligen under våren.

Öppet Hus

När vi har ett flertal lediga platser på förskolan erbjuder vi ”Öppet Hus” där föräldrar/vårdnadshavare ges möjlighet att besöka förskolan samt träffa rektor och styrelserepresentanter. Datum och tid meddelas på hemsidan och intresseanmälan görs via vår kö-ansvarige. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot övriga besök under året då vi får så pass många förfrågningar. Beroende på antalet syskonförturer varierar antalet platser som blir lediga för familjer utifrån på förskolan. Vid mycket litet intag utgår ”Öppet Hus”. Föräldrar/vårdnadshavare erbjuds dock alltid ett besök på förskolan i anslutning till erbjudande av plats. Kontakta köansvarig enligt nedan formulär. 

Rundvandring och information

I anslutning till platserbjudande på förskolan erbjuds föräldrar/vårdnadshavare ett besök på förskolan, med rundvandring och information. Föräldrar/vårdnadshavare får då med sig hem en sammanfattande informationsfolder.

bottom of page